کاغذ ترکیه ای با روکش پلی اورتان
چاپ UV با دستگاه آمریکایی
چاپ اختصاصی اندازه استاندارد و دلخواه شما