• Call Us : 021-55275650 - 09391463723 - 09121463723
  • Email us : rad.profiles.co@gmail.com
  • Working Hours : 09:00-18:00

هزینه های نصب انواع قرنیز و ابزارهای دکوراتیو

  • Home
  • /
  • هزینه های نصب انواع قرنیز و ابزارهای دکوراتیو

هزینه های نصب :


ابزار های پلی اورتان و پلی استایرن :

هزینه نصب ابزار دیواری (قاب و کمربند میانی)  : هر متر طول ۵،۵۰۰ – ۶،۰۰۰ تومان
هزینه نصب  قرنیز (تا ۲۰ سانتیمتر)  : هر متر طول ۵،۰۰۰ / ۷،۰۰۰ تومان
هزینه نصب ابزار گلویی و نور مخفی : هر متر طول از ۶،۷۰۰ تا ۹،۵۰۰ تومان (متناسب با نوع و ارتفاع ابزار)
هزینه نصب گل سقفی : ۱۰،۰۰۰ / ۱۵،۰۰۰ تومان
هزینه نصب ست گوشه : ۸،۰۰۰ تومان
هزینه حداقل کار : ۲۰۰،۰۰۰ – ۲۵۰،۰۰۰ تومان

به جهت نمایان شدن محل میخ روی سطح قرنیز و ابزارهای دکوراتیو (به خصوص قرنیز رنگ سفید) چنانچه مشتریان تمایل داشته باشند نصب قرنیز بدون میخ و با استفاده از چسب انجام پذیرد، قیمت نصب هر متر طول به میزان چسب مصرف شده در انتهای کار محاسبه می گردد.

قرنیز mdf و پلی استایرن روکش دار :

هزینه نصب هر متر طول قرنیز پلی استایرن با چسب :
ارتفاع ۷-۱۰ سانتیمتر : هر متر طول ۳،۵۰۰ تومان
ارتفاع ۱۱-۱۵ سانتیمتر : هر متر طول ۴،۰۰۰ / ۴،۵۰۰ تومان
ارتفاع ۲۰ سانتیمتر : هر متر طول ۶،۰۰۰ تومان
هزینه نصب هر متر طول قرنیز MDF با میخ  (قرنیز ۷ و ۹ سانتیمتری) :۲،۰۰۰ / ۲،۵۰۰ تومان
هزینه نصب هر متر طول قرنیز MDF با میخ (قرنیز ۱۱ و ۱۵ سانتیمتری) :  ۲،۵۰۰ / ۴،۰۰۰ تومان
هزینه حداقل کار (کمتر از ۸۰ متر) :۱۵۰،۰۰۰ / ۲۰۰،۰۰۰ تومان

به جهت نمایان شدن محل میخ روی سطح قرنیز (به خصوص قرنیز رنگ سفید) چنانچه مشتریان تمایل داشته باشند نصب قرنیز MDF بدون میخ و با استفاده از چسب انجام پذیرد، قیمت نصب هر متر طول ۳،۰۰۰ تومان می باشد

Scan the code
Call - تماس