قرنیز نوری چیست + کاربردها
15
ژانویه

قرنیز نوری چیست + کاربردها

قرنیز نوری چیست + کاربردها قرنیز نوری چیست + کاربردها ؟ در معماری داخلی، قرنیز نوری یا چراغ خطی قرنیزی یک نوع نورپردازی است که در پایینترین قسمت دیوارها...

Read More